Malmö är full av möjligheter och motsättningar. Men känslan att tillhöra staden binder alla samman. Åtta konstnärer tog sig an stadens olika sidor i Malmös leende.

Vem äger rätten till staden, dess identitet och minne?

Malmö är en postindustriell arbetarstad, en knutpunkt för många; pendlare, turister, smugglare, affärsmän och flyktingar från krig och våld. Med en närmast ojämförbar mängd talade språk och invånare från så många bakgrunder, platser och sociala tillhörigheter är det motiverat att utnämna Malmö till Sveriges mest mångbottnade stad. Dess självbild bygger framförallt på Rosengård och Västra Hamnen, MFF och Möllevången, det arabiska språket och det svenska arvet, musik, underhållning och kultur, men också otrygghet och kriminalitet.

Tapio Salonen som arbetade med Malmökommissionens rapport har sagt att ”Malmö idag är en social smältdegel, något som innebär såväl möjligheter som problem”. Det är ingen tillfällighet att staden utgör en arena för ideologiska skillnader och skarpt kontrasterande ställningstaganden kring migration och nationalism.

Trots denna komplexa verklighet är den bild som vanligen målas upp av Malmö ofta ganska stereotyp. Politikerna pratar om storskaliga utvecklingsprojekt för större tillväxt, medan medier tecknar en deprimerande mörk bild av en konfliktdrabbad stad utan framtid.

Malmös leende är ett försök att komma nära stadens hjärta, att berätta historierna som aldrig berättas och se verkligheten utanför ditt fönster. Åtta konstnärer belyser Malmös mångbottnade och komplexa karaktär och behandlar viktiga frågor om ägandeskap genom en prisma av poesi. Vem har rätt att leva i staden? Vem äger dess identitet och minne?

De konstnärliga ingreppen syftar inte till att skapa ytterligare en berättelse om Malmö. Inte heller förespråkar de en romantisk syn på mångfald. Genom att att tala om våra små vardagsbekymmer och förhoppningar dekonstruerar de istället förenklade, svart-vita skildringar och avslöjar alla lager av komplex verklighet. Både de mörka och de ljusa.

Curator Edi Muka