Malmö är full av möjligheter och motsättningar. Men känslan att tillhöra staden binder alla samman. Åtta konstnärer tog sig an stadens olika sidor i Malmös leende.

Om Malmös leende

19 september – 2 oktober 2016, Malmö

Malmös leende är producerad av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.