Om Tynnered

Bostadsområdet Tynnered ligger knappt två mil söder om centrala Göteborg. Här finns ett stort engagemang i demokratifrågor bland de unga som verkar med fritidsgården Tyrolen som bas.

Flerfamiljshusen i Tynnered byggdes i slutet av 1960-talet. Skogsområden och bilfria ytor omgärdar byggnaderna. Området ska förändras på sikt. Men ungdomarna vill se en förändring nu.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Här kan du se en filmad intervju med Fritidsgården Tyrolen om platsen och behovet av ljus i området

Här kan du se en filmad intervju med konstnären Aleksandra Stratimirovic om det 45 meter långa ljuskonstverk Ljuslinje för Tyrolen