Om Aleksandra Stratimirovic

Aleksandra Stratimirovic (f. 1968) konstnär baserad i Stockholm med skulptur och ljus som specialområde. Aleksandra Stratimirovic har lång erfarenhet av gestaltningsuppdrag i såväl i Sverige som internationellt.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.