Om Lisa Strömbeck

Lisa Strömbeck är född 1966 i Andrarum och är idag bosatt i Borrby och Köpenhamn. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn. Strömbeck är konstnär med bas inom fotografi, video och installation. Hon har sedan 1990-talet ingått i konstnärliga samarbetsgrupper, bland andra Kvinder på Værthus (1997–2008). Sedan 2010 är undervisning en del av hennes profession, i huvudsak på Kunsthøjskolen i Holbæk. Hon tar genom sin profession, och med stort engagemang, del av unga människors livsvillkor. Lisa Strömbecks konst startar i något hon upplever i sin nära omgivning. Vardagligheter, ljus och rum formas i samklang med människor och djur.

Film från SiS ungdomshem i Hässleholm

Hitta hit