Curatorstext om Ljus för liten tall av Kristina Möster Nilsson

Ljus för liten tall
Det finns en vägg på ett ungdomshem i Hässleholm som skiljer ut sig, där ljus dansar ur väggen och får en rå yta att djupna av gyllengula gropar. Här faller ett vitt ljus långsamt ner över väggen och spiller ut över mattan. Det fortsätter och fortsätter att falla medan dagen går från mörker till dagsljus till mörker igen. Om denna vägg kan få en enda tonåring att låta tankarna vandra iväg, kan få en enda tonåring att dra på smilbanden eller bara kan få en enda tonåring att känna ett uns gnista av överrumplande förtjusning – då har konsten gjort sitt. Mer än så kan ingen begära. Om det händer är det tillräcklig svindlande att det räcker för en vanlig skoldag och kanske lite till.

Var kan konst i offentliga rum vara?
Offentlig konst finns i många olika slags rum. Även i dem som är stängda för gemene man att stiga in i. Konstverket i Hässleholm tillhör vardagen i skolan och där har inga utomstående tillträde. De ungdomar som är på SiS ungdomshem är här för att de behöver vård, behandling och särskild skolgång. Ungdomshemmet bedriver statlig grundskola för dem som under en kort period i livet bor här. Konsten har fått en central plats i byggnaden och möter dagligen eleverna. ”Denna tallplanta fick inte någon bra start i livet” skriver Lisa Strömbeck om tallen som är tecknad på den skrovliga väggen. Strömbeck har som konstnär tagit till sig de berättelser som unga på SiS-hem har delat med sig av. Det är som att deras röster finns i det lilla taniga trädet. Orubbligt står det där och låter ljuskällorna singla ner över dess knappt urskiljbara krona.

Konstnärlig erfarenhet samlad i ett konstverk
Lisa Strömbeck har i detta konstverk samlat år av konstnärlig erfarenhet. Någon skulle kanske säga att Strömbecks konstnärskap är flertydigt, någon annan skulle säga yvigt. I Ljus för liten tall samlas hennes tidigare konstnärliga arbeten i en sammanfattande hyllning till alla dem på jorden som behöver extra stöd. Den observante konstbetraktaren kan självklart se hennes tidiga ljusstudier och fotografierna kring dem. Intresset för uråldriga träd och experimentella fotografiska och filmiska tekniker likaså. Men slutligen är hela hennes konstnärskap en övning i konstnärlig omsorg. Hon har omhuldat hundar och människor i kärleksfulla skildringar, liksom hon genom konsten både visat på och velat förändra orättvisor i samhället. Hon är en stark konstnärlig röst som står på de utsattas sida. Ljuset, växtlighetens okuvlighet och den kärleksfulla omsorgen bildar omlott kontemplativ upplevelse i Ljus för liten tall.

Film från SiS ungdomshem i Hässleholm

Hitta hit