Solljus faller över ett draperi indelat i flera färgsegment. Astrid Krogh, Layers of Colour and Light

Layers of Colour and Light

Färgarkeologiska undersökningar på Kockums gamla varv i Malmö blev vägledande för färgskalan i den danska konstnären Astrid Kroghs Layers of colour and light. Nu tillför det textila verket en ny dimension åt Malmö Högskolas senaste byggnad Niagara.

Med lager på lager av textila våder har  förvandlat Niagara-byggnadens fasad till en färgstark, ständigt föränderlig scen. Hennes gardininstallation följer fönster runt hela huset och är ett verk som också fyller en praktisk funktion – gardinerna kan dras för och ifrån allt efter behov och reglerar därför både ljus-, ljud- och färginsläpp till bland annat tre stora hörsalar, restaurang och café.

– Jag ville göra ett verk som refererar till det omkringliggande området och svunna tider. Malmö Högskolas nya byggnad är ju placerad på ett mycket speciellt område – det som förr var Kockums varv, säger Astrid Krogh.

 

Gardinlängden i det transparenta lagret varierar för att understryka lager-på-lagerprincipen.

Så kom det sig att färgrester från det före detta hamnområdet blev utgångspunkten för ett tvådelat gardinsystem.

– Layers of colour and light består dels av ett transparent lager, som bevarar synlighet, men förhindrar insyn, dels av en tyngre gardin som stänger ljus och även ljud ute. Gardinlängden i det transparenta lagret varierar för att understryka lager-på-lagerprincipen. Alla gardiner kan dras för och isär allt efter behov och understryker byggnadens krav på optimal öppenhet och flexibilitet, förklarar Astrid Krogh.

Den rikliga användningen av textilier i lager på lager-princip får de enkla lagren av färg att smälta samman till nya färger i gardinerna. Astrid Krogh beskriver det som att grundpaletten ”muteras” till en värld av färger. I samspel med dagsljuset skapar gardinerna en poetisk filtrering av ljuset och världen utanför. På kvällarna belyses gardinen inifrån och skapar även då ett starkt visuellt intryck.

– Jag ser Layers of colour and light som en medskapare till rummet, säger Astrid Krogh.

Annica Kvint

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Architects

Hitta till konstverket

Malmö, Sommaren 2015
Nordenskiöldsgatan 1, Malmö, Sverige