Om Päivi Ernkvist

Konstnären Päivi Ernkvists kunskap om offentliga miljöer, kulturhistoria och konstnärliga utvecklingsprojekt var viktiga faktorer för att hon valdes ut för uppdraget. Hennes kompetens lyfte fram osynliga värden och bidrog starkt till nya infallsvinklar i arbetsprocessen, läs mer under Arbetet.

Bok

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Här kan du läsa och ladda ner boken Konsten att gestalta i offentliga miljöer. Boken finns även att köpa i vår bokhandel.