Om Caroline Mårtensson och Jonas Liveröd

Caroline Mårtenssons konstnärliga praktik är forskningsbaserad, tvärvetenskaplig och plats- eller situationsbunden och handlar om vårt förhållande till naturen och de spår vi lämnar efter oss. Arbetet berör ofta miljöfrågor, kommunikationen av klimatproblematiken, de psykologiska barriärer som gör att vi som människor distanserar oss och hur vi ska komma runt dem. Intentionen är att genom utbyten överbrygga kunskaper och genom konstnärlig gestaltning, som delvis består av förskjutningar i information och material, få fram andra perspektiv och synliggöra tillstånd och system.

Jonas Liveröds arbete definieras av ett ständigt utforskande av nya material, metoder och idéer. Han är internationellt verksam och har fått en rad priser och stipendium och innehar nu Konstnärsnämndens stora femåriga arbetsstipendium. Liveröd är under året aktuell med utställningar på Bohusläns museum, Linköpings konsthall, Trollhättans konsthall, Rackstadmuseet, Space i London, Acne i Stockholm, Alma Lövs Museum, Lidköpings konsthall samt med offentliga verk i Falkenberg, Mariestad och Stockholm. Jonas bor och arbetar i Ågårdskvarn i Västergötland där han driver sitt eget mikromuseum över det okategoriserbara: Den Liverödska Wunderkammaren.

Södra Möckeln

Konstprojektet är en del av i utvecklingsprojektet Södra Möckeln. Södra Möckeln, det vill säga Bökult och omgivande naturområden, är ett av Älmhults vackra naturområden med stora kulturvärden och en hög biologisk mångfald. Området bär på värden med möjlighet att utvecklas till att bli ett centralt och ännu mer välbesökt friluftsområde med upplevelser, rekreationsmöjligheter och ökad närhet till sjön Möckeln. Under 2020 kommer ett förslag att tas fram av Älmhults kommun för utveckling av området.

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln. Projektet sker inom ramen för den nationella regeringssatsningen Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun.