Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Urval

Utvärderingskriterier under ansökningsprocessen:

  • Platsens potential.
  • Konstnärlig potential.
  • Långsiktighet.
  • Potential för lokal samverkan.
  • Ekonomisk genomförbarhet.

Möjligheter till samverkan mellan olika kompetenser har också vägts in. Statens konstråd har också tagit hänsyn till geografisk spridning över landet och valdeltagandet på platserna.

Arbetet utgår från situationerna på plats. Hur långa de olika projekten blir beror på lokala förutsättningar och hur samarbetena utvecklas. Statens konstråd kan komma att arbeta med vissa projekt till 2018 och med andra under mer begränsade tidsperioder. Långsiktig betydelse för platsen och de som lever där är ett viktigt mål i alla projekt.

Om undersökningsfasen

Undersökningsfasen var april till oktober 2016. 28 platser gick i april 2016 vidare till första fasen i processen, en period av fördjupande undersökningar.

Geografiska platser i de ansökningar som gått vidare till i undersökningsfasen våren 2016:

Amiralstaden, Malmö kommun
Anderstorp, Morö backe, Skellefteå kommun
Angered, Göteborgs kommun
Bergsjön, Göteborgs kommun
Prästholmen, Bodens kommun
Dottevik, Arvika kommun
Gamlgården, Kristianstads kommun
Gråbo, Visby kommun
Gärdeåsen, Ljusdals kommun
Hageby, Norrköpings kommun
Hammarkullen, Göteborgs kommun
Holma, Malmö kommun
Hässelby, Stockholms kommun
Jordbro, Haninge kommun
Kronogården, Trollhättans kommun
Kungsmarken, Karlskrona kommun
Lindängen, Malmö kommun
Nomadiskt projekt, Stockholms kommun
Nävertorp, Katrineholms kommun
Råby, Västerås kommun
Råslätt, Jönköpings kommun
Tallnäs, Timrå kommun
Tensta, Stockholms kommun
Tjärna ängar, Borlänge kommun
Tynnered, Göteborgs kommun

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal

KONST HÄNDER - JORDBRO