Diskussion pågår om hur konst och konstnärer tillsammans med unga i området kan hitta vägar att lyfta aktuella frågor på nya sätt. Konstnären Aleksandra Stratimirovic har under våren 2017 arbetat tillsammans med projektgruppen på fritidsgården Tyrolen. Hon ska efter sommaren presentera en skiss på ett permanent verk. På olika sätt kommer ljus och de ungas egna texter vara en del av arbetet.

Konst händer

Tynnered är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – LJUSLINJE FÖR TYROLEN

KONST HÄNDER - TYROLEN