Så arbetar vi

De grundläggande frågorna har varit: Hur kan inflytande och makt byggas underifrån och upp? Hur kan konsten och uttryck som poesi, dans och musik bekräfta och förstärka kraften i demokratiarbetet på plats?

Frågorna ställdes från de unga som bildar projektgruppen på Tyrolens fritidsgård redan i början av projektet Konst händer. De beskrev samtidigt att deras målmedvetna arbete ofta möts med en klapp på huvudet.

Konstnären Aleksandra Stratimirovic har haft uppdraget att jobba med de platser som unga definierat, både i förhållande till det omgivande samhället och till de ungas egna visioner och tankar med navet i fritidsgårdens inre rum.

Under 2017 genomförde Stratimirovic ett par workshops med ljusexperiment i samarbete med projektgruppen och besökarna. Tillsammans kom de fram till att ljus, färg och poesi var tre viktiga punkter i den kommande konstnärliga gestaltningen.

Slutligen tog Aleksandra Stratimirovic fram flera skissförslag som projektgruppen fick tycka till om. I dag sitter verket Ljuslinje för Tyrolen ovanför entrén.

Konst händer

Tynnered är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – LJUSLINJE FÖR TYROLEN

KONST HÄNDER - TYROLEN