Om Tynnered

Bostadsområdet Tynnered ligger knappt två mil söder om centrala Göteborg. Här finns ett stort engagemang i demokratifrågor bland de unga som verkar med fritidsgården Tyrolen som bas.

Flerfamiljshusen i Tynnered byggdes i slutet av 1960-talet. Skogsområden och bilfria ytor omgärdar byggnaderna. Området ska förändras på sikt. Men ungdomarna vill se en förändring nu.

Konst händer

Tynnered är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – LJUSLINJE FÖR TYROLEN

KONST HÄNDER - TYROLEN