"Viktigt att bygga relationer på plats”

Hur har din arbetsmetod sett ut hittills?

— Jag har jobbat på olika sätt. Förutom workshops i naturlig färgning som lett till kunskapsutbyte och samtal har jag och landskapsarkitekterna på Borlänge Energi haft en dialog om innehållet i en ny stadsdelspark på Tjärna Ängar, och det är en process som är kopplat till medborgardialog. Nyligen arrangerade jag en workshop för att ungdomar skulle få en möjlighet att säga vad de vill ha på den platsen.

Hur gick workshopen till?

— Ungdomarna, som var redan var indelade i en tjejgrupp och killgrupp, fick rita, jobba i lera och teckna ner sina önskemål och göra det tillsammans med mig och landskapsarkitekterna. De hade många drömmar och idéer som arkitekterna fångade upp. Och det som hände sen, var att de ritade om detaljplanen för aktivitetsytan i parken och fyllde den med andra saker än vad som var tänkt från början. Det blev väldigt lyckat.

På vilka sätt har du spridit intresset för ditt arbete?

— Mycket dialog, presentationer och personliga samtal. Det handlar om de små samtalen som sker när du kommer till jobbet, eller på lunchen. Jag har även besökt olika föreningar och presenterat mig och projektet Konst händer för medlemmarna, det finns ett rikt föreningsliv på Tjärna Ängar. För mig har det varit viktigt att bygga relationer på plats och att vara här mycket.

Konst händer

Tjärna Ängar är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – TJÄRNA ÄNGAR (FÄRGFESTEN)

KONST HÄNDER - TJÄRNA ÄNGAR