Så arbetar vi

Konst händer utgår från varje enskild plats och dess lokala aktörer vilket innebär att invånare, civilsamhälle, kommuner och andra i stor utsträckning bestämmer hur projekten ska se ut.

Med start 2016 fram till våren 2017 genomförde Lina Sofia Lundin en förstudie där hon bland annat såg över konstsituationen på Tjärna ängar och hur det kunde vara möjligt att arbeta långsiktigt med offentlig konst.

I april 2017 lämnade konstnären in sin rapport om förstudien och tilldelades ett skissuppdrag. I uppdraget ingår även en utformning av ett bord, som ska placeras i bostadsmiljön.

I studien har hon genomfört flera textila workshops på det lokala föreningsnätverket Tjärnkraft och i offentligheten. En textilträff hölls under Peace & Love 2017 och i september samma år genomfördes en stor workshop på Tjärna ängar. Den senare anordnades på platsen där bordet — den mer permanenta konstärliga gestaltningen — är tänkt att stå.

Konstnärens metod

Lina Sofia Lundin har fokuserat på workshops och dialog med Borlänge kommun för att sammanlänka konstprojektet i förändringsarbetet av stadsrummet.

> Läs mer om processen här

 

Konst händer

Tjärna Ängar är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – TJÄRNA ÄNGAR (FÄRGFESTEN)

KONST HÄNDER - TJÄRNA ÄNGAR