Om Tjärna Ängar

Bostadsområdet Tjärna Ängar ligger ett fåtal kilometer från centrala Borlänge. Här finns en stor mångfald bland invånarna och ett mycket aktivt föreningsliv som vill stärka områdets kvaliteter och synliggöra dem för fler. Idag är upplevelsen att människor som inte själva bor här går runt och förbi området på sin väg till exempelvis idrottsplatsen. Varför skulle de inte i stället kunna stanna till och hälsa på?

Flerfamiljshusen byggdes under början av 70-talet. Lekplatser och gröna ytor präglar stadsdelen. Tjärna Ängar angränsar till bostadsområden som Jakobsgårdarna och Bullermyren. Det kommunala bostadsbolaget Stora Tunabyggen AB har påbörjat renoveringsprojektet ”Nya Tjärna Ängar”. Syftet är att rusta upp lägenheter, befintliga hus och omliggande gårdar.

Borlänges plan- och markkontor arbetar med att ta fram nya detaljplaner för Tjärna Ängar. Planer finns för bland annat en ny stadsdelspark och ett nytt torg. Kommunen planerar även att bygga fler bostäder i området.

Konst händer

Tjärna Ängar är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – TJÄRNA ÄNGAR (FÄRGFESTEN)

KONST HÄNDER - TJÄRNA ÄNGAR