Om Lina Sofia Lundin

Lina Sofia Lundin, f. 1984, är baserad i Falun och arbetar i gränslandet mellan konst och pedagogik. Det tar sig ofta form i ett hållbarhetsundersökande och deltagarbaserade processer med utgångspunkt i det textila skapandet. Med färg från naturen skapar hon rum för utbyten av erfarenhet såväl hantverksmässigt som mänskligt. Hon undersöker hur redan existerande textil kunskap kan möta nyvunna upptäckter och manifestera ett mer hållbart förhållningssätt till material liksom människor emellan.

Konst händer

Tjärna Ängar är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – TJÄRNA ÄNGAR (FÄRGFESTEN)

KONST HÄNDER - TJÄRNA ÄNGAR


15 platser runt om i Sverige