”Jag vill att kunskapen som finns här tas tillvara”

Konstnären Lina Sofia Lundin vill lyfta fram det textila berättandet som finns på Tjärna Ängar och manifestera den kunskapen i det gemensamma rummet. Bostadsområdet i Borlänge är en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer. Vi slog oss ner en stund för att få reda på mer om hennes arbete på plats.

– Färgen, att färga textil tillsammans, är för mig ett sätt att skapa en mötesplats och möjliggöra utbyten av erfarenheter. Metoden är starkt förenad med mitt konstnärskap, till exempel frågan hur existerande textil kunskap kan skapa rumslighet, säger Lina Sofia Lundin.

Hon är konstnär och jobbar för tillfället tre dagar i veckan i ideella föreningen Tjärnkrafts lokaler på bostadsområdet Tjärna Ängar, en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer. En plats som hon beskriver som bra och inspirerande, med mycket liv och rörelse i bostadsmiljön. Ett första steg för Lina Sofia Lundin har varit att undersöka vad som redan görs i dag på platsen, och hur det kan utvecklas konstnärligt. Marina Forslund som är verksamhetsledare på Tjärnkraft har gjort ett stort förarbete, förankrat projektet bland invånarna och berättat om Lundin som konstnär.

– Är det du som är konstnären? Den frågan har jag fått flera gånger. Min arbetsplats ligger intill systugan på Tjärnkraft och det blir många spontana möten varje dag. Entusiasmen är stor och det känns som att jag vunnit ett förtroende hos de jag mött.

En aktivitet som hon kommit igång med är workshops i naturlig färgning. Deltagarna färgar textil med allt från lökskal till svart ris och morotsblast. I kaféet på Tjärnkraft har de sedan ställt ut resultatet. Något som gjort att ryktet om hennes verksamhet som konstnär har spridit sig och allt fler vill delta. Även deltagarna har tipsat vidare till sina vänner och bekanta.

– Det finns ett stort textilt intresse bland kvinnor i olika åldrar på Tjärna Ängar. Varje tillfälle blir ett sätt för mig att fånga upp berättelser på platsen och skapa nya möten invånare emellan. I nästa steg skulle jag vilja dela ut ett färgrecept baserat på gurkmeja, en krydda som de flesta har hemma i köket och sedan manifestera vårt arbete ute i bostadsmiljön.

Hon ser framför sig en tillfällig performance, kanske ett hav av gul färg på flaggor, vimplar och kläder. Men än är allt på idéstadiet. Ett vidare spår gäller de ombyggnationer som pågår. Bostadsbolaget Stora Tunabyggen AB har börjat rusta upp lägenheter och omliggande gårdar. Borlänge kommun arbetar i sin tur med att ta fram nya detaljplaner för bland annat en ny stadsdelspark. De planerar även att bygga en ny skola. Vad offentlig konst kan vara på Tjärna Ängar är något hon utforskar löpande. Just nu handlar det om metodutveckling och att förvalta ett textilt berättande.

– Jag vill att kunskapen och idéerna som finns här tas tillvara, och jag blir en ”doer” som ser möjligheter till samarbeten och knyter samman människor. Det finns stor potential att fördjupa det textila arbetet och förankra det i stadens textila kvinnohistoria.

Konst händer

Tjärna Ängar är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – TJÄRNA ÄNGAR (FÄRGFESTEN)

KONST HÄNDER - TJÄRNA ÄNGAR