Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Samarbeten

Lista över alla samarbetsparter i Konst händer:

Samarbeten lokala aktörer

Amiralsstaden: Malmö stad
Gamlegården: Kristianstads konsthall, Urbana hembygdsgården, Regionmuséet Kristianstad, Kommunala bostadsbolaget ABK
Gärdesåsen: Ljusdals kommun, Vänskaps och integrationsföreningen, Ljusdals internationella kvinnoförening, Ljusdalshem, Trygghetsboendet Gärdeåsen
Hageby: Portalen (Hyresbostäder, ABF, Marieborgs folkhögskola, Migrationsverket, Norrköpings kommun, Svenska kyrkan), Norrköpings Konstmuseum
Hammarkullen: Göteborg stad, Kommunala fastighetsbolaget GöteborgsLokaler
Holma: Hyllie Ungdomsråd
Hässelby: Rådet av Enade Kreoler
Jordbro: Jordbro Världsorkester, Fritidsgården Ung 137/Haninge kommun, Blå Vägen
Kungsmarken: Mellanstadens Folkets hus och park, Karlskronahem
Lindängen: Gatukraft Lindängen
Prästholmen: Länskonsthallen Havremagasinet, Kommunala bostadsstiftelsen Bodenbo, Försvarsmuseum Boden, Boden kommun
Råby: Konstfrämjandet Västmanland, Västerås stad
Råslätt: Jönköpings kommun
Tjärna Ängar: Borlänge kommun, Ideella föreningen Tjärnkraft
Tynnered: Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

Konst händer samarbetar vi med civilsamhälle och kommuner.

Vi definierar civilsamhället som:

– Etablerade civila aktörer som till exempel välgörenhetsorganisationer, hyresgästföreningar, samfällighetsföreningar, etniska föreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, konstnärsföreningar, studieförbund, privata stiftelser och andra institutioner som inte ingår i offentlig sektor.

– Andra aktörer som till exempel grupper av ungdomar, pensionärer, föräldrar med flera som är lokalt engagerade men som inte har organiserat sig genom föreningar eller stiftelser.

Samarbeten konstnärer

I Konst händer samarbetar Statens konstråd med ett stort antal konstnärer. Under den fördjupade undersökningsfasen arbetade vi med konstnärer som Sunshine Socialist Cinema (Kalle Brolin och Kristina Müntzing), Anna Viola Hallberg, Madeleine Hatz och Myriam Lefkowitz. 28 platser gick vidare till den fördjupade undersökningsfasen i processen.

I oktober 2016 när 15 platser blev klara för fortsatt samarbete tillkom fler konstnärer. I april 2017 samarbetar vi med följande konstnärer på respektive plats: Anna Högberg, Johan Tiren (Gamlegården); MAP 13 Barcelona (Hageby); Maider Lopez (Hammarkullen); Roxy Farhat (Holma); Nasim Aghili, Björn Karlsson (Hässelby); Pezo von Elrichausen (Jordbro); Johanna Gustavsson Fürst (Kungsmarken); Carla Zaccagnini (Lindängen); Sandi Hilal (Prästholmen); Michael Beutler (Råby); Johanna Billing, MYCKET (Råslätt); Lina Sofia Lundin (Tjärna Ängar) och Alexandra Stratimirović (Tynnered).

Samarbeten myndigheter

Statens konstråd och Statens kulturråd delar ansvaret för regeringssatsningen Äga rum.

Utlysningen förbereddes i samarbete med Arkitektur- och Designcentrum, Boverket och Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för civilsamhällets– och ungdomsfrågor och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Sista ansökningsdag var 1 mars 2016.

Följeforskning sker i samarbete med Arkitektur– och Designcentrum i Stockholm.

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER!

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal


15 platser runt om i Sverige