Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Så arbetar vi

Här hittar du information om vårt uppdrag, ansökningsprocess och urval.

Projektledarna om Konst händer

Vad händer nu? Varför de här platserna? I oktober 2016 när de slutgiltiga 15 platserna stod klara ställde vi några frågor om Konst händer till ansvariga på Statens konstråd.

– Platserna är spridda såväl tematiskt som geografiskt. Konst händer är ett pilotprojekt så det finns en poäng i att platserna lyfter olika frågeställningar, utvalda projekt berör allt från stadsutveckling till rättvisefrågor, säger Joanna Zawieja.

> Läs svaren från Lena From, Joanna Zawieja och Marti Manen

Ansökningsprocessen

4 oktober 2016 offentliggjorde Statens konstråd de 15 platser där vi arbetar vidare tillsammans med civilsamhälle och lokala aktörer i regeringssatsningen Konst händer

Den 1 mars 2016 var sista ansökningsdagen för samarbete med Statens konstråd inom Konst händer. Sammanlagt 153 ansökningar från hela landet kom in. 28 platser gick i april 2016 vidare till nästa fas i processen, en period av fördjupande undersökningar. Tillsammans med lokala organisationer, aktörer och konstnärer undersökte Statens konstråd hur ett konstnärligt arbete skulle kunna påverka olika platser och situationer.

Läs mer om urval och process.

Referensgrupp för Konst händer

För att belysa både ansökningarna och det löpande arbetet med Konst händer ur så många olika aspekter som möjligt tog Statens konstråd inför valet av projektplatser hjälp av en extern referensgrupp. Deltagarna har tillsammans bred erfarenhet av arbete i civilsamhället och expertis från flera olika områden.

Deltagarna är från vänster till höger i bild: Mandana Moghaddam, konstnär, Monica Sand, forskare vid Arkitektur- och designcentrum, Viktoria Nguema, handläggare på Statens kulturråd, Edda Manga, idéhistoriker och forskare vid Mångkulturellt centrum, Viktoria Percovich, ekonom och Tor Lindstrand, arkitekt och lärare vid KTH.

Referensgruppens arbete
Ansökningstiden till Konst händer varade 18 januari – 1 mars 2016. 153 ansökningar kom in från civilsamhälle och kommuner, med förslag på situationer och platser att påverka genom arbete med konst. Under det första steget av ansökningsprocessen träffades referensgruppen två gånger för att bistå i arbetet med att välja vilka som skulle gå vidare till nästa steg – undersökningsfasen.

Gruppen diskuterade bland andra konstnärlig utvecklingsbarhet, platsens utvecklingsbarhet, möjligheter för lokal samverkan, ekonomisk genomförbarhet, långsiktighet och möjligheter för tidig samverkan mellan olika grupperingar och yrkesgrupper. Samtalen blev många, livliga och konstruktiva. Med sin omfattande erfarenhet och kunskap från olika områden var referensgruppens input viktig för Statens konstråds fortsatta arbete med Konst händer.

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER!

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal


15 platser runt om i Sverige