Så arbetar vi

MYCKET (Katarina Bonnevier, Mariana Alves Silva, Thérèse Kristiansson), konstnärer:

”Hur ser inkluderande estetiker ut? Hur berättar vi en mängd olika historier i det offentliga rummet som ger utrymme för en mängd olika sätt att vara och agera på?

Byggnader, rum och platser berättar vad som är ett önskvärt beteende (vad får du göra i ett köpcenter, på en fotbollsplan, en dansskola) och anvisar plats för samhällets olika grupper. Arkitekturen är alltså inte en neutral bakgrund eller behållare, utan manifesterar och upprättar politiska värderingar och idéer, både genom sin form och sitt innehåll. Därför är den också samtidigt ett medel för förändring, den kan ge plats för aktiviteter som tidigare marginaliserats och på så sätt skapa möjligheter för nya kroppar att träda fram.

MYCKET vill tillsammans med dansskolan och aktivisterna Mix-dancers, som har sina lokaler längst ner i Råslätts kulturhus, skapa en plats i rampljuset, utanför källarens väggar, där dans, musik och häng kan ske.”

Johanna Billing konstnär:

”Hur synlig kan en ideell verksamhet för unga tjejer vara? Är den icke betalda och ideella arbetsbördan genom historien förväntad att fortsätta över generationer?

Projektet frågar sig hur osäkra arbetsförhållanden för ideella organisationer och föreningar på Råslätt och regionen påverkar platsskapande och synliggörandet av verksamheter för unga tjejer. Kultur ges generellt lite utrymme i förhållande till idrott och andra fritidsaktiviteter och just dans är en aktivitet som hamnar i ett glapp, det kan ses som en sport och det kan ses som en konstnärlig uttrycksform.

Det handlar även om svårigheterna i att som liten och självinitierad organisation kunna planera sin verksamhet för framtiden. Är den icke betalda och ideella arbetsbördan genom historien förväntad att fortsätta över generationer? I ljuset av dessa frågor ställs samtidigt frågor kring vad ett konstprojekt i sig lämnar kvar på plats och hur det kan aktiveras över tid. Det finns också en frågeställning om var ett offentligt verk sedan hamnar, samt vilket eller vilka rum vi då menar när vi pratar om offentligheten.”

Konst händer

Råslätt är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.