Om Råslätt

Bostadsområdet Råslätt ligger strax söder om centrala Jönköping och är uppdelat i två delar med centrum i mitten. Flerfamiljshusen har sex till åtta våningar och stod klara i början av 70-talet. Gröna ytor och bilfria gator präglar området.

Verksamheter och föreningslivet i Råslätt omfattar bland andra; Familjecentralen, Stadsgårdens ungdomsverksamhet, Underground/RFG, Råslätt Sportklubb, Somaliska Föreningen, Mix Dancers, Unga Örnar Råslätt och studiecirklar i samarbete med ABF. Kommunala bostadsbolaget Vätterhem är en aktiv aktör i Råslätt.

Konst händer

Råslätt är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.