Råslätt, Jönköping

Konstnär: johanna billing, mycket Kategorier: Stadsutveckling Tillfällig konst Ort:

Några unga tjejer tröttnade på att allt handlade om fotboll och startade en dansgrupp. I dag har den vuxit till en betydande verksamhet i området. Kring frågor om självorganisering och det ideella arbetets utmaningar har gruppen samarbetat med konstnären Johanna Billing. Under sommaren 2018 genomfördes ett performativt verk med tunga lilafärgade glasskivor. Framträdandet filmades till ett videoverk. Konst- och arkitektgruppen MYCKET har också jobbat med Mix Dancers om ett förslag på hur dansens symboler kan ges plats i stadsrummet. Det används nu som inspiration i de kommunala stadsdelsomvandlingarna.

Johanna Billing: Ett utforskande av offentlig konst

Under våren 2018 genomförde konstnären Johanna Billing ett flertal konstverk tillsammans med den lokala dansgruppen Mix Dancers.

> Läs mer om Johanna Billing och Mix dancers

 

Kommunen vill skapa diskussioner om konst

“Vi måste kanske börja i det lilla och bygga på det” säger Hugo Ranerås, enhetschef för Stadsgården Råslätt vid Jönköpings kommun som är en av deltagarna i projektet.

> Läs hela intervjun med Hugo Ranerås

Konst händer

Råslätt är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer