Så arbetar vi

Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseums konstprojekt Ballongen – lek på riktigt tar avstamp i den bygglek som Irma Sohlman uppförde på Råby i slutet på 60-talet. Målet inom Konst händer är att fördjupa arbetet och undersöka vilka diskussioner som finns idag om ett kreativt utrymme för barn och hur de kan utvecklas genom konstnärlig gestaltning.

> Läs om när konstnären testade den stora ballongen i Råbyskogen

Under sommaren 2017 har konstnären Michael Beutler genomfört workshops med boende i området och ska under året presentera ett skissförslag på ett permanent verk.

> Läs om första träffen med Michael Beutler på Råby

Konst händer

Råby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – RÅBY

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER - RÅBY PLANET FESTIVAL