• Konstfrämjandet Västmanland
  • Västerås stad

Konst händer

Råby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – RÅBY

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER - RÅBY PLANET FESTIVAL