Om Råby

Bostadsområdet ligger ett par kilometer väster om centrala Västerås. Råbyleden skär rakt genom stadsdelen och delar området i två delar, norra respektive södra Råby. Södra Råby saknar en naturlig mötesplats. I höst planerar Västerås stad att utveckla en detaljplan för ett nytt bostadskvarter på södra Råby.

Idén om byggleken Ballongen har återuppstått. Modellen – en modell för ett kvalitativt samhälle är en legendarisk utställning i form av en bygglekplats visad 1968 på Moderna museet i Stockholm – och sen på Råby. Initiativet kom då från Råbybon Irma Sohlman. Nu fortsätter arbetet vidare i vår egen tid.

Åren 1968-1969 stod barnen högst upp på agendan på Råby. Råbybon Irma Sohlman hade köpt in byggleken Modellen av Moderna Museet och tillsammans med konstnären Palle Nielsen och lokala krafter byggt upp den igen på Råby. Byggleken fick namnet Ballongen.

I dag nästan 50 år senare har Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum blåst liv i idén om en bygglek igen. Sommaren 2016 skapade konstnären Ruben Wätte tillsammans med barn, unga och vuxna på Råby verket Dungen – en tillfällig kreativ vildmark som en del av deras arbete Ballongen – lek på riktigt.

 

Konst händer

Råby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

KONST HÄNDER – RÅBY

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER - RÅBY PLANET FESTIVAL