Sökande

  • Länskonsthallen Havremagasinet
  • Kommunala bostadsstiftelsen Bodenbo
  • Försvarsmuseum Boden
  • Boden kommun

Konst händer

Prästholmen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.