Om Prästholmen

Strax öster om centrala Boden ligger Prästholmen. I ett flerfamiljshus hyr Migrationsverket in sig och erbjuder lägenheter till asylsökande. Det gör att integrationsfrågor står högt upp på agendan och resan in i samhället. I dag har Boden invånare med ursprung från totalt 98 länder.

Ett 30-tal flerfamiljshus med varierande arkitektur byggdes under början av 70-talet på Prästholmen. I början av 00-talet stod många lägenheter tomma. Ett tiotal hus revs. Markytor står nu öde på platsen.

Konst händer

Prästholmen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.