Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Om Konst händer

Här hittar du information om regeringsuppdraget Konst händer.

En del av Äga rum

Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum. En satsning på konst- och kulturverksamheter i vissa bostadsområden.

Ansvaret för regeringssatsningen delas av oss på Statens konstråd och myndigheten Kulturrådet. Satsningen utgår från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet för Äga rum är bland annat att ”stärka kultur- och demokratifrämjande verksamheter i områden med lågt valdeltagande”.

Arbetet med att ta fram den nya offentliga konsten pågår under tre år, 2016-2018. Totalt är satsningen på 26 miljoner kronor. Merparten ska användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder för invånarinflytande. Visst utrymme finns också för arvodering i projekt där organisationer i civilsamhället deltar.

Statens konstråds främsta uppdrag inom satsningen är att producera exempel på offentlig konst. Myndigheten Kulturrådets främsta uppdrag är istället att fördela bidrag till initiativ som ansöker om medel via Kulturrådet.

Vad är konst?

Vad konst är varierar stort. Det kan vara en staty eller ett asfaltmönster. Men också en social process eller utformningen av en hel miljö, som en lekplats. Konst kan vara ljud eller ljus, eller en tillfällig totalupplevelse. Som då en konstnär under en begränsad period förvandlar en vanlig plats till något ovanligt.

Varför konst?

Offentlig konst kännetecknas av att den tar plats där människor lever i sin vardag; i parker och lekplatser, på gator och torg, i boendemiljöer och på arbetsplatser. Därför har den goda förutsättningar att involvera de som använder platsen, inte bara som publik utan också som deltagare. Arbetet med konst kan öppna för oväntade infallsvinklar och nya sätt att uttrycka önskemål och behov som annars inte skulle uppmärksammas. Konst kan bidra till att göra det osynliga synligt och ge röst till dem som annars inte hörs.

Vad kan konst betyda?

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal

KONST HÄNDER - JORDBRO


15 platser runt om i Sverige