Sökande

  • Mellanstadens Folkets hus och park

Medsökande

  • Karlskronahem

Konst händer

Mellanstaden är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.