Mellanstaden, Karlskrona

Konstnär: johanna gustafsson fürst
Kategorier:

En folkets park. En plats för kultur och fest. Mellanstadens Folkets hus och park vill utforma en ny mötesplats i Kungsmarken. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst utforskar tillsammans med föreningen och boende vad en sådan plats kan vara.

Aktuellt

Nedan hittar du aktuell information om Konst händer Mellanstaden:

Johanna Gustafsson Fürst startar en dialog om Kungsmarkens framtid

Sedan augusti förra året har konstnären Johanna Gustafsson Fürst har periodvis bott i området Kungsmarken i Karlskrona. Hon har sammansatt ett team och startat en dialog om visionen för området och platsen som ska bli ett Folkets Hus.

> Läs en intervju med Johanna Gustafsson Fürst om hennes arbete

Vad händer?

Sökanden vill undersöka vad ett Folkets Hus eller en Folkets Park kan vara i Kungsmarken i dag. Konstnären Johanna Gustafson Fürst bor och vistas i ett residens i Kungsmarken för att tillsammans med Mellanstadens Folkets hus och park och de boende under en längre tid jobba med projektet.

 

 

Konst händer

Mellanstaden är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer