Mellanstaden, Karlskrona

Konstnär: johanna gustafsson fürst Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling Ort:

Verket Kollektiva kroppen av Johanna Gustafsson Fürst syns på långt håll på 36 meters höjd. Det är både ett slags entré till bostadsområdet Kungsmarken och en samlande punkt mellan de tre områdena Kungsmarken, Gullaberg och Marieberg i Karlskrona. Tillsammans med Mellanstadens Folkets hus och park har en ny mötesplats skapats. 

Ljusskylten riktar fokus mot Mellanstaden

36 meter upp i luften över Kungsmarkens tak lyser ordet HÄR. Det syns från långt håll, i synnerhet från infarten till Karlskrona. Åt andra hållet, söderut svävar en kartbild över Mellanstaden, med Kungsmarkens, Gullabergs och Mariebergs bostadshus sedda från ovan. Verket Kollektiva kroppen av Johanna Gustavsson Fürst är ett högrest, och ändå skirt, monument över Mellanstaden. Här är HÄR.

> Läs mer om verket och Mellanstaden 

Nu har verket Kollektiva kroppen i Mellanstaden invigts

36 meter upp i luften lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan. Det nya verket, Kollektiva kroppen, syns på långt håll i Karlskrona.

> Läs mer om arbetet med verket och invigningen 

Johanna Gustafsson Fürst startar en dialog om Kungsmarkens framtid

Sedan augusti förra året har konstnären Johanna Gustafsson Fürst har periodvis bott i området Kungsmarken i Karlskrona. Hon har sammansatt ett team och startat en dialog om visionen för området och platsen som ska bli ett Folkets Hus.

> Läs en intervju med Johanna Gustafsson Fürst om hennes arbete

Konst händer

Mellanstaden är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer