Om Lindängen

Bostadsområdet Lindängen ligger strax söder om centrala Malmö och består främst av flerfamiljshus byggda på 70-talet. Arkitekturen i centrum präglas av låga tegelbyggnader. Området är (2018) ett så kallat utvecklingsområde inom Malmö stad, där många bostäder,  mötesplatser och ett nytt centrum ska byggas.

Det finns en rad aktiva aktörer. Boendenätverket Gatukraft Lindängen har ett etablerat samarbete med Rädda barnen, Röda korset, Fastighetsägarna i Lindängen, Lindängensbiblioteket, Malmö stad och Allaktivietetshuset.

Konst händer

Lindängen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


15 platser runt om i Sverige