Lindängen, Malmö

Konstnär: carla zaccagnini Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling Ort:

Jaguars can’t be heard, and yet they sing av Carla Zaccagnini är ett permanent verk intill Lindängens torg i Malmö, som har tillkommit i samarbete med boende och skolbarn i stadsdelen. Verket består av två karuseller, som när de snurrar i samma takt spelar en melodi. Det blir ett spel mellan att följa rytmen och melodin, eller att försöka styra den.

Carla Zaccagninis verk på plats i Lindängen

Nu är Carla Zaccagninis verk Jaguars can’t be heard, and yet they sing på plats i Lindängens centrum. Arbetet med verket påbörjades genom en ansökan från nätverket Gatukraft, en grupp boende i området som verkar för att göra Lindängens centrum till en mer omhändertagen och välkomnande plats, speciellt för barn.

> Läs mer om verket här 

De boende ville göra platsen mer till sin

Torget i centrum har upplevts som otryggt, mörkt och slitet. Boendenätverket Gatukraft Lindängen verkar handgripligen för att utveckla området och arbetar för att göra platsen mera till sin. Öka känslan av inflytande och trygghet, specifikt för kvinnor och barn.

Konstnären Carla Zaccagnini, verksam i Malmö och São Paulo, har samarbetat med de aktiva inom boendenätverket Gatukraft Lindängen. Arbetet har i flera etapper involverat boende i området samt elever på skolan i området. Ett förslag har tagits fram på konstnärlig gestaltning som ryms inom bostadsområdets förvandling.

Konst händer

Lindängen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerade Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer