Sökande och samarbetspart

  • Jordbro Världsorkester (JVO): En förening och gemensam plattform för ett antal yrkesverksamma producenter, musiker, dansare och scenkonstnärer. JVO har varit verksamma i Jordbro kultur- och föreningshus sedan starten 2011
  • Blå vägen: Ett socialt företag med verksamhet i Jordbro kultur- och föreningshus som har arbetsträning och aktiviteter för arbetssökande och långtidssjukskrivna. De driver bland annat en återbruksverkstad där de skapar nya produkter från gamla och begagnade föremål
  • Fritidsgården Ung 137/Haninge kommun (medsökande)

Konst händer

Jordbro är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Se filmen om Jordbro kulturhus

Foto/redigering Alex Gabelia, musik: Jonatan Wallenberg och Daniel Kurba.