Hallå där...

arkitekt- och konstnärsduon Pezo von Ellrichausen, som består av Sofia von Ellrichausen och Mauricio Pezo. Ni bor och verkar i Concepción i Chile och har bland annat ställt ut på arkitekturbiennalen i Venedig och Museum of Modern Art i New York. I slutet av februari 2017 genomförde ni en workshop på två dagar tillsammans med aktiva i Jordbro kultur- och föreningshus, ett av projekten inom Konst händer.

På vilket sätt arbetar ni?
Vår metod beror på vad som är målet med arbetet. Ibland utvecklas projekten i samtal med olika deltagare, andra gånger får vi ett färdigt underlag som vi själva tolkar. I Alaska genomförde vi 2011 ett deltagarbaserat projekt kallat Soft pavilion. Det var en mjuk textilkonstruktion på 50×50 meter. Halvt inne, halvt ute. Men inte heller ett tält. Ett tunt lager arkitektur att kliva in i, vars interiör formades av deltagarnas kroppar.

Hur ser ni på uppdraget inom Konst händer?
Vi blev inbjudna hit för en tid sedan, utan att veta vad vi skulle göra. Vilket är precis så som vi inleder alla våra projekt. Vi gillar utmaningen att inte veta exakt vad det ska bli för resultat. Vi tycker båda två att det finns en konstruktiv energi bland deltagarna, som vi vill använda oss av så mycket som möjligt av.

Det är andra gången ni är här nu?
Ja precis, första besöket träffade vi olika representanter från verksamheter i huset. Det var något som påverkade oss ganska starkt, och det var då som vi bestämde oss för att ja, vi vill jobba tillsammans med människorna här. Se vad som kan göras.

Hur har arbetet varit hittills?
Workshopen är viktig för att testa och finjustera de förslag som vi har. Hittills har det varit mycket stimulerande att höra deltagarnas åsikter och se potentialen för varje idé bättre. Arbetet handlar inte om huset i sig. Taket, dörrarna eller väggarna. Utan om människorna som har intagit den här platsen, och som har berikat den.

Konst händer

Jordbro är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Se filmen om Jordbro kulturhus

Foto/redigering Alex Gabelia, musik: Jonatan Wallenberg och Daniel Kurba.