Röster från civilsamhället: HUR i Holma

Reabaz Assad, grundare av HUR-samhällsentreprenören, om konstprojektet i Holma

Vad handlar projektet om för dig?
– För min del så handlar konstprojektet om verkligheten. Om våra liv i Holma. Att personer som lever här får synas, växa som människor och inspirera andra.

Vad konstprojektet har betytt för HUR?
– Konst händer har öppnat många dörrar till sammanhang som jag och de andra inte haft tillgång till tidigare. Vi har fått nya erfarenheter och kontakter. Det har blivit en chans att synas och höras på ett positivt sätt. Det känns som att vår resa bara har börjat. Filmen har fått väldigt fin respons från andra ungdomar och aktörer som sett den. De har fått en insyn i vår organisation och förstår oss på ett nytt sätt. Vi hade en biovisning där vi bjöd in politiker och andra. De var nästan tårögda när de lämnade salongen. När själva filmen var slut kunde vi diskutera innehållet. Vikten av att organisera sig och lyfta det positiva. Det är spännande tider på gång. Vårt mål är att inspirera andra ungdomar, organisationer och kommuner till att skapa positiva förebilder. Konstfilmen skapar förutsättningar för det. Vi har en dröm att den ska visas på alla högstadie- eller gymnasieskolor i hela Sverige. Det vore helt galet. Men det är vad vi vill. Vi siktar på det nu.

Varför är det här viktigt?
– Filmen kan visa hur viktigt det kan vara att organisera sig och ge unga ägandeskap över sina liv. Alla kan vara positiva förebilder. Och det behövs särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Där blir det lätt stort fokus på det negativa. Men det vi vill göra är att ge ungdomarna kraft och makt.

Vad har ni fått ut av det här?
– Den konstnärliga biten kom in som en ny ingrediens i vår värld. Det var många som inte ens visste vad konst var. Och jag kan garantera att ingen av oss visste vad Statens konstråd var. Sedan hade vi helt plötsligt ett samarbete. Ett gäng ungdomar från ett socioekonomiskt svagt område och Konstrådet. Det var en helt magiskt erfarenhet som fick alla att växa. Att jobba med en konstnär och ett filmteam gav alla ett annat självförtroende och mer makt att skapa på egen hand. Det har varit ett intensivt och roligt arbete som lett till flera visningar och workshops. Invånare får för första gången se vad vårt arbete handlar om. Det är helt magiskt. Det har fått gruppen att drömma mer och större. Många ungdomar har sökt upp oss efter filmen för att vara med, ta del av HUR-gemenskapen och engagera sig. Nya medlemmar har tagit in nya aktiviteter som teckning och muralmålning, sådant vi inte jobbat med tidigare.

Har ni kunnat styra projektet?
– Vi har kunnat påverka projektet jättemycket. Det gick fort men vi har stått i centrum. Konstnären Roxy Farhat blev snabbt en del av gänget och förstod vad vi tyckte var viktigt. Hon lyssnade in våra tankar och idéer.

Vad har varit värdefullt i att jobba med konst?
– Många hade bilden av konst som något en viss typ av människor höll på med. Det var ett nytt begrepp. Inom HUR är vi öppna för allt och det finns många kreativa och drivande människor med många idéer. Vi insåg när vi väl började jobba med Roxy Farhat att konsten alltid varit en ganska naturlig del av vår vardag, skulle jag säga.

Vad har fungerat bra?
– Dialogen har varit fantastiskt bra. Vi var oroliga att det skulle komma in ett team utifrån och missa den riktiga berättelsen. Så har det inte varit. Roxy Farhat och Statens konstråd har verkligen lyssnat på vad vi haft för tankar och idéer. Det var en av de viktigaste orsakerna till att det blev så bra.

Vad hade kunnat göras bättre?
– Den stora utmaningen är att göra så att det inte bara blir ett projekt. Att se till att det fortsätter. Det hänger mycket på oss att jobba med visningar och workshops för att sprida våra idéer. Vi känner oss långt ifrån färdiga. Ännu fler dörrar har öppnats. Vi vill göra så mycket som möjligt av det här projektet.

Tips till andra ungdomsgrupper som vill jobba likadant?
– Ett tips är att försöka vara er själva och tro på det ni gör. Då kommer det att bli riktigt bra. Att försöka bete sig på ett sätt som man tror förväntas av en gör att kärnan i projektet blir konstig. Strunta i vad ni tror att den ni samarbetar med kommer att tycka. Försök tänka på vilka ni är och vad ni vill.

Konst händer

Holma är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Senaste filmklippen

KONST HÄNDER - HUR CUPEN

KONST HÄNDER – ROXY FARHAT

Samtal om filmen HUR av Roxy Farhat - Järvaveckan