Om Hässelby

Knappt två mil väster om centrala Stockholm ligger Hässelby. Rådet av Enade Kreoler vill bygga en ny mötesplats, en scen för kultur utomhus. En plats där de kan berätta sina egna historier. Frågor som aktualiseras i deras arbete är bland andra normkritik och alienation.

Hässelby är en del av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Stadsdelen består bland annat av områden som Hässelby strand, Hässelby gård och Hässelby villastad. I Hässelby gård byggdes de flesta av flerfamiljshusen i mitten på 50-talet. Tunnelbanestationen stod klar 1958.

Sökande Rådet av Enade Kreoler är ett nätverk som på senare år växt fram. De vill övervinna koloniala och rasistiska tankemönster. En identitet som kreol innebär med deras definition en sammansmältning av olika traditionella etniska, religiösa och kulturella identiteter.

Konst händer

Hässelby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.