Hässelby, Stockholm

Konstnär: nasim aghili & björn karlsson Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling Ort:

En egen scen. En egen plats att verka på. Rådet av Enade Kreoler vill bygga en mötesplats för de egna berättelserna i Hässelby. Nu ska de tillsammans med konstnärer undersöka möjligheterna att förverkliga idén.

Enade kreoler vill skapa en kulturell samlingsplats

Rådet av Enade Kreoler har en önskan att bygga en scen där de kan arbeta med kulturella arrangemang. En plats för att arbeta med konst, musik, teater och andra spontana framträdanden. Tillsammans med Statens konstråd och konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson utforskades under våren 2017 vad en scen kan vara i relation till aktuella frågeställningar och hur det är möjligt att bygga en scen.

Konst händer

Hässelby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer