Sökande

  • Göteborg stad
  • Kommunala fastighetsbolaget Göteborgslokaler

Konst händer

Hammarkullen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Se det färdiga verket Moving plants