Om platsen Hammarkullen

Norr om centrala Göteborg ligger bostadsområdet Hammarkullen. För två år sedan hotades det lokala badhuset Hammarbadet av nedläggning. Men förslaget mötte stark kritik, bland annat från en lokal grupp kvinnor. Badet var en plats där de kunde mötas på egna villkor, där de kunde tala ostört, återhämta sig och uttrycka sina drömmar. Badet räddades och ska renoveras. Enligt tidsplanen ska renoveringen av badhuset vara klar vid årsskiftet 2018/2019.

Hammarbadet ligger i Hammarkullens centrum. Områdets många flerfamiljshus byggdes i slutet av 1960-talet och omgärdas av grönområden. 1972 invigdes Hammarkullens spårvägsstation.

Konst händer

Hammarkullen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Se det färdiga verket Moving plants