Röster från civilsamhället

Jessica Karlsson Fridén, enhetschef på Hammarbadet

Vad tänker du att Konst händer, Hammarkullen ska leda till?
– Jag tror det här projektet kan skapa en annan bild av Hammarkullen än den många är vana vid i dag. Hammarkullen hamnar ofta i et negativt sammanhang. Det här blir en motpol och en positiv anledning att åka hit från andra delar av Göteborg. Det kommer nog också locka människor som inte tränar regelbundet, de som kommer hit för att se Maider López konstverk som sedan får upp ögonen för badhuset.

Hur har det varit att jobba med Maider López?
– Jag kan tycka att konst ofta är svårt. Men när Maider López berättade kändes det som att jag förstod. Det var jätteroligt. Hon visade konstfilmer och olika konstsituationer. Det fick mig att tänka på hur badhuset skulle kunna vara en del av en större konstnärlig upplevelse. När badgäster ligger i vattnet, flyter och tittar på växterna och installationen kommer de uppleva någonting som kan vara ganska fantastiskt.

Vad tillför en konstnär?
– En konstnär är friare i tanken. Arkitekterna som har ritat inför renoveringen av Hammarbadet har också en konstnärlig idé men de är mycket mer styrda av regler. Konstnären har möjlighet att ta vara på något annat och skapa en egen liten värld här i badhuset.

Vad hoppas du att konsten ska göra med badhuset?
– Det blir en för badgästerna speciell miljö som bidrar till badhuset som en social plats. Konstverket blir något att samlas kring. Vissa människor är ensamma och att prata kring krukorna och växterna kan leda till värdefulla möten. Både för de som kommer för att träna och de som kommer för att träffa nya människor.

Konst händer

Hammarkullen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Se det färdiga verket Moving plants