Hammarkullen, Göteborg

Konstnär: maider lópez Kategorier: Permanent konst Ort:

Ett nedläggningshotat badhus i Hammarkullen räddades. Det upplevdes som en frizon av en grupp kvinnor boende i området, en plats för att tala ostört och umgås. Nu ska inomhusmiljön renoveras och gruppen engageras i processen. De boende har sedan 2016 samarbetat med den spanska konstnären Maider López och haft en dialog om badhusets betydelse. Balansen mellan det privata och det offentliga, det intima och det öppna, har legat till grund för ett förslag på en konstnärlig installation av växter i tak och på bänkar.

Ett viktigt badhus

Några hållplatser från ändstationen Angered i Göteborg ligger Hammarkullen, stadens enda spårvagnshållplats under jord. Bostadsområdet byggdes (1968–1970) som ett led i miljonprogramssatsningarna och har idag drygt 8 000 invånare. Invid torget ligger Hammarbadet, ett populärt besöksmål inte minst för många kvinnor i området. För en tid sedan hotades det med nedläggning. Men räddades efter protester från de boende. Flera kommunala aktörer ville involvera invånarna i renoveringsarbetet.

Sedan 2016 har ett samarbete pågått mellan den spanska konstnären Maider López och den grupp kvinnor som engagerat sig i badet. Genom workshops och dialog har ett konstnärligt förslag tagits fram. Arkitekter, tjänstemän och konstnärer har jobbat sida vid sida för att hitta kreativa lösningar i en regelstyrd badhusmiljö.

Förslaget tar vara på kvinnornas berättelser om badet som en viktig del av deras vardagsliv. En fristad. Krukväxter likt de vi har i våra köksfönster och hemmamiljöer ska installeras i tak och på bänkar. De ska även vara flyttbara. Besökare ska kunna stänga till och låta lövverket skymma delar av badhusets panoramafönster eller öppna upp mot skogen utanför. Invigning beräknas till 2018/2019.

Konst händer

Hammarkullen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Intervju med kvinnorna bakom projektet


Alla 15 platser i Konst händer