Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Hallå, kort intervju om Konst händer

LENA FROM,

Varför har ni valt de här platserna?
– På platserna som valts finns både ett civilsamhälle som visat ett stort engagemang och förutsättningar för ett brett och hållbart samarbete. Det som är viktigt för oss, och som är Konst händers drivkraft, är att säkerställa civilsamhällets inflytande i konstprocessen. Men ibland behövs också ett medgivande från kommun och fastighetsägare, så att konstverk kan ta plats i det offentliga rummet.

Vad händer nu?
– Den fördjupande undersökningsfasen har gett flera idéer till hur arbetet kan fortsätta på respektive plats. För att Konst händer ska ge något på allvar, måste vi ta civilsamhället på allvar. Civilsamhällets initiativ måste vara vägledande för den riktning som projekten tar tillsammans med konstnärerna. Vi hoppas på ytterligare glöd på de platser där vi fortsätter samarbetet.

Projektchef för Konst händer på Statens konstråd

JOANNA ZAWIEJA,

Varför de här platserna gått vidare?
– Platserna är spridda såväl tematiskt som geografiskt. Konst händer är ett pilotprojekt så det finns en poäng i att platserna lyfter olika frågeställningar, utvalda projekt berör allt från stadsutveckling till rättvisefrågor.

Hur ser arbetet ut framöver?
– På vissa platser ska det inom kort presenteras en skiss och på andra håller vi på och formalisera samarbetet med lokala aktörer. Projekten skiljer sig åt, och därmed även vilka frågor som är viktiga. Vi ser fram emot att tillsammans med civilsamhället gå vidare med arbetet inom Konst händer.

Ansvarig för Statens konstråds verksamhetsområde Stadsutveckling

MARTI MANEN,

Varför de här platserna gått vidare?
– Berättelsen är stark på de utvalda platserna, samtidigt som vi ser en konstnärlig potential. Invånarna har en stark röst, och tillsammans kan vi ställa frågor som vad betyder ett samhälle i dag? Och vad kan det vara i framtiden? Syftet är inte att lösa alla problem. Men Konst händer kan visa att samhället är moget för en avancerad diskussion.

Vissa platser föll tyvärr bort?
– Det vore fantastiskt om vi kunde göra mer. Det är ledsamt att inte fortsätta arbetet på alla platser, men nu finns potentialen att göra något bra på de platser där arbetet går vidare. Och vi kan observera att det finns en vilja från civilsamhället på många platser att jobba med konst i direkt kontakt med konstnärer.

Curator för Konst händer

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal

KONST HÄNDER - JORDBRO