Sökande

Sex organisationer ligger bakom verksamheten Portalen:

  • Hyresbostäder
  • ABF
  • Marieborgs folkhögskola
  • Migrationsverket
  • Norrköpings kommun
  • Svenska kyrka

Medsökande

  • Norrköpings Konstmuseum

Konst händer

Hageby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.