Om Map13

Map13 är arkitektkollektiv med bas i Barcelona. Bakom Map13 står arkitekterna Marta Domènech Rodríguez, David López López och Mariana Palumbo Fernández. En av deras mer kända konstruktioner är Bricktopia (2013) som sattes upp i Sant Andreu- distriktet i Barcelona i samband med att kollektivet prisats vid arkitekturfestivalen Eme3 samma år.

Konst händer

Hageby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.