Hageby, Norrköping

Konstnär: map13 Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling Ort:

En grupp nyanlända arkitekter och ingenjörer vill skapa ett Community Center i Hageby. Utgångspunkten är Portalen, ett center för arbetsmarknadsintegration och en plats för att knyta nya kontakter och hitta jobb. Platsen är grönområdet vid den gamla tvättstugan där verksamheten håller till. Tillsammans med arkitektkollektivet MAP13 vill de bygga en paviljong. En gemensam mötesplats som länge saknats i området.

Målet är att skapa en ny mötesplats

I samarbete med spanska arkitektgruppen MAP13 har sökanden sommaren 2016 kollektivt byggt och experimenterat med tegel för att pröva vad en mötesplats i Hageby skulle kunna vara. Planen nu är att bygga en paviljong, som ett första steg mot ett Community Center.

MAP13 Barcelona utvecklar nu ett förslag på en paviljong i trä med markbeläggning. Förslaget görs i samarbete med byggnadsingenjörerna Summum Engineering och Edyta Augustynowicz.

Konst händer

Hageby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer