Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Guider och dokument

Här hittar du delrapporter och dokument för nedladdning.

Första delredovisningen

Under 2015 ägnade vi stor tid åt att förbereda regeringsuppdraget. Som metod för kunskapsinhämtning och uppdragsanalys förde vi en bred dialog med enskilda initiativtagare, lokala aktörer, föreningsliv, konstnärer, arkitekter, forskare, kommunala och regionala tjänstemän och möten med samtliga parter som pekats ut i uppdraget. Arbetet resulterade i rapporten, ”Delredovisning Konst i vissa bostadsområden” som vi lämnade till Kulturdepartementet i november 2015. I den kan du bland annat läsa om hur vi tolkar uppdraget, om utgångspunkter, utmaningar, möjligheter, upplägg för genomförande, uppdragsorganisation och organisations- och tidplan.

Observera att ansökningstiden till Konst händer varade 18 januari – 1 mars 2016.

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER!

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal


15 platser runt om i Sverige