Sökande

  • Ljusdals kommun
  • Vänskaps och integrationsföreningen
  • Ljusdals internationella kvinnoförening
  • Ljusdalshem
  • Trygghetsboendet Gärdeåsen

Konst händer

Gärdeåsen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Film från Gärdeåsen