Röster från civilsamhället: Sawsan Ghzal, Internationella kvinnoföreningen Ljusdal

 Sawsan Ghzal är med i Internationella kvinnoföreningen Ljusdal och bor i Gärdeåsen. Vi ställde några frågor till henne om arbetet med Sju underverk Gärdeåsen

Vad handlar konstprojektet om?
– Det handlar om att utveckla Gärdeåsen för de boende genom deras syn på vad ett mirakel är eller kan vara. Människor tänker olika. Vad är ett mirakel för dig? För mig är det att jag kan bo med min familj i en liten stad i Sverige. För andra är det att Ljusdal har kunnat samla så många olika nationaliteter. Berättelserna kommer fram och blir en del av konsten.

Varför är det viktigt med ett konstprojekt i Gärdeåsen?
– Jag tycker att det viktigaste är att utveckla området, så att det blir säkrare, bättre och mer bekvämt för dem som bor här.
Det här projektet kan bidra till integration. En del av de som flytt från andra länder möter ett nytt samhälle som är helt annorlunda. Det kan vara svårt. Om konsten i området handlar om deras berättelser så kan det kännas bättre för dem. Och de som kommer till Gärdeåsen kan lättare förstå de som bor där.

Hur har projektet gått, tycker du?
– Jag tycker att projektet har fungerat bra. Ett mirakel är någonting som alla kan beskriva och berätta om. Vi har jobbat tillsammans med serietecknaren Kalle Landegren som har tolkat våra berättelser till bilder i Gärdeåsen. Skisserna är helt underbara. Vi blev chockade över hur precist de uttryckte våra känslor.

Har det påverkat jämlikhetssituationen i området?
– När konstnären Kalle Landegren träffar folket och frågar vad de vill så bidrar det till en ökad jämlikhet för alla som bor här. Det är deras rätt att bestämma och påverka vad som görs i det området.

Behövs det här samarbetet med Statens konstråd?
– Det finns ingen konst på Gärdeåsen. Ingenting. Med Statens konstråd kan vi få mer konst och vi visa att det kan vara en viktig del i folks liv.

Vad kommer det att tillföra området?
– Om det finns något speciellt här i Ljusdal är det bra för oss alla. Människor kanske kommer hit från en annan kommun för att titta och se hur vi har jobbat med konst. Det är bara de som bor på Gärdeåsen som tillbringar tid där, den som inte bor där tar sig inte dit. Det kommer nog att förändras med den nya konsten, och det är positivt.

Text: Elias Arvidsson

Konst händer

Gärdeåsen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Film från Gärdeåsen