Om Kalle Landegren

Kalle Landegren (f.1987) är en serieskapare och illustratör från Uppsala där han också är baserad. Landegren verkar i en serietecknartradition och använder ett brett spektrum av referenser till populärkultur och konsthistoria i sin bildvärld. Han har publicerats i bland annat Galago och Rocky.

Om Santiago Mostyn

Santiago Mostyn (f. 1981) är bosatt i Stockholm. Konstnärskapet utgår från politiska aspekter av personliga erfarenheter. I tryck, video, texter och performance undersöker han positionen som outsider för att resa frågor om kulturell tillhörighet och ifrågasätta sociala normer. Mostyns verk har visats bland annat på Kunst-Werke, Berlin, Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konsthall, Malmö, Mass MoCA, North Adams och Kunsthall Stavanger.

Konst händer

Gärdeåsen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Film från Gärdeåsen


15 platser runt om i Sverige